item2a1a
item2a1a

Svenska Neufeld-InstitutetUtvecklingsbrevet StrategierTankesmedjan MirejaThe Happy CompanyKontakta oss

item2a1a
item2a1a
item9

Himmelstrand Mentor AB är ett kunskapsföretag med flera verksamhetsgrenar vilka presenteras nedan med länkar till respektive hemsidor. Välkommen att ta kontakt, antingen här eller via våra hemsidor nedan.

alandflagga

Utvecklingsbrevet Strategier grundades 1985 av fil dr John Steinberg. Jonas Himmelstrand tillkom i redaktionen 1992 och tog över hela utgivningen 2003.

Strategier var i sin början ett fortbildningsbrev om de nya pedagogiska metoder som introducerades på 1980-talet. Under 1990-talet vidgades perspektivet till att även omfatta ledarskap samt förändringsprocesser i organisationer.

På 2000-talet återgick Strategier till sina rötter med fokus på personlig utveckling och mänsklig potential vilket ledde namnbytet 2016 till Strategier för mänsklig potential.

Strategier kommer fortfarande ut varannan vecka, 22 gånger per år såväl digitalt, online, som på papper.

Prenumerera genom webbsidan – www.strategier.se

Jonas Himmelstrand träffade den 6 maj 2007 dr Gordon Neufeld i Frankfurt. Jonas hade läst hans epokgörande bok som skulle få den svenska titeln«Våga ta plats i ditt barns liv».

Dr Neufeld formulerade i sin bok en solid och genomarbetad teori som gav starkt stöd till teserna i Jonas bok «Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige» och för tankesmedjan Mireja.

Detta blev början på ett fruktbart samarbete där Jonas initierade det Svenska Neufeld-Institutet vilket erbjuder dr Neufelds utbud av studiedagar, kurser och studiematerial för en svensk publik, samt arrangerar dr Neufelds Sverige-besök.

En särställning i utbudet intar distanskurserna Intensive One & II vilka nu erbjuds med svensk handledning av Jonas.

Läs mer på webbsidan – www.neufeldinstitutet.se

The Happy Company grundades som ett handelsbolag 1989 av Jonas & Tamara Himmelstrand. Budskapet i namnet var dess dubbeltydighet; Vi var en positiv gemenskap och vi ville bygga friska välmående företag.

The Happy Company blev en plantskola för nya projekt. Kursen Bli en Bättre Pedagog föddes där och gavs framgångsrikt under nära 20 år. Boken «Att följa sitt hjärta – i jantelagens Sverige» föddes i The Happy Company och blev senare basen för tankesmedjan Mireja.

2003 gick både Jonas Himmelstrand Mentor och The Happy Company in som bifirmor i Himmelstrand Mentor AB. Vad fortsättning blir är ännu i skrivet i stjärnorna men något kommer att hända med tiden.

Läs mer på webbsidan – www.thehappycompany.se

Efter 25 år av konsultarbete i svenskt arbetsliv, samt eget familjeliv, började det bli dags för några slutsatser. Under åren 2003-2007 skrev Jonas Himmelstrand den omtalade boken «Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige».

Boken öppnade en nya med möjligheter som 2009 ledde till tankesmedjan Mireja och ledde till ett omfattande internationellt engagemang med mer än dussinet föredrag i nio länder inklusive svenska, irländska, brittiska och tjeckiska parlamenten samt Förenta Nationerna.

För närvarande är aktiviteten låg eftersom fokus ligger på utbildning inom andra verksamhetsgrenar men för framtiden finns planer på en förkortad engelsk version av boken «Att följa sitt hjärta - i jantelagens Sverige».

Läs mer på Mirejas webbsida – www.mireja.se

jhksollogo180px

Himmelstrand Mentor AB • Box 1454, SE-114 79  Stockholm, Sweden • Telefon: 08-20 01 14 • infomaster@hmab.eu

Himmelstrand Mentor AB
SNIlogo360dpi
strategierlogo mirejalogo thclogo